Kansen en toekomstperspectief bieden aan arme mensen in Nepal,
vooral aan kinderen,
die zonder deze hulp een uitzichtloos bestaan zonder veel hoop zouden leiden.
We doen dit door het stimuleren van duurzame ontwikkeling onder het motto:

ONDERWIJS VOOR KANSARMEN

en

ZOVEEL MOGELIJK KINDEREN NAAR SCHOOL