De gedachte
 • Goede ontwikkelingshulp is hulp bij duurzame ontwikkeling en die begint met bewustwording, onderwijs, en vorming van mensen, ook van die in afgelegen dorpen en gebieden. (Invalshoek maatschappelijk perspectief)

 • Onderwijs betekent een kans en dus hoop op een menswaardige toekomst voor kansarme mensen, met name kinderen. (Invalshoek (mede-)menselijkheid)
 
De opdracht (missie)
 • Zoveel mogelijk kinderen naar school helpen!
  We doen dit door financiële hulp aan kinderen, vooral kinderen die zonder onze hulp geen scholing zouden krijgen.


 • Analfabete volwassenen stimuleren en gelegenheid geven te leren lezen, schrijven, rekenen enz.  
  We doen dit door gratis cursussen te organiseren voor ouders van kinderen die we helpen en andere volwassenen.

 • Werken aan bewustwording, vooral op het gebied van milieuhygiëne en natuur, persoonlijke hygiëne en gezondheid.
  We proberen dit te (gaan) doen via lespakketten en cursussen voor leerkrachten en via praktijkprojecten in samenwerking met lokale/regionale instanties en clubs (b.v het realiseren van sanitaire voorzieningen, afvalinzamelingsacties).

 • Noodhulp bieden en/of organiseren.
  Incidenteel worden we geconfronteerd met schrijnende situaties die weliswaar niet gemakkelijk onder de noemer van ontwikkeling en scholing te vangen zijn, maar die wel om acute hulp vragen. In zo’n geval proberen we die nood enigszins te lenigen.
 
   
Missionstatement Achtergrond & Naam Onze kracht Fin. Middelen & ANBI Bestuur & Organisatie Terug naar boven
 
 
Missionstatement Achtergrond & Naam Onze kracht Fin. Middelen & ANBI Bestuur & Organisatie