Onze kracht:

Onze projecten zijn doelgericht en effectief
Wijzelf werken doordacht en efficient

 

Er gaat geen geld “verloren” aan allerlei bureaucratische of organisatorische rompslomp

  • We tuigen geen grote eigen organisatie op, maar houden het kleinschalig.
  • De kosten van de organisatie zijn minimaal en er blijft ook niets aan strijkstokken hangen. De werkzaamheden in Nederland vinden plaats op basis van vrijwilligheid en de onkosten worden merendeels voor eigen rekening genomen. De investeringen zijn tot nu toe beperkt tot een pc met toebehoren voor de coördinator in Nepal.
  • De belastingdienst snoept niet mee, door de toegekende fiscale ANBI-status
  We streven niet naar eigen scholen, maar gebruiken in principe de bestaande onderwijs-infrastructuur
  • Het gaat primair om onderwijs aan zo veel mogelijk kinderen. Waar al een school is bouwen we zelf niet nóg een school. De kinderen gaan naar reeds bestaande scholen. Ons geld gaat naar onderwijs, niet naar stenen.
  Nagenoeg elke euro die Padme-Om ontvangt wordt in Nepal besteed
  • Het geld komt direct de Nepalese mensen en samenleving ten goede. Geen slinkse terugsluisconstructies. Alle leermiddelen, projectmaterialen e.d. worden in Nepal gekocht.
  • Alle activiteiten van Padme-Om in Nepal worden verricht door Nepalezen. Vooral door onderwijzers en door Chhiring, de centrale coördinator, die een naar Nepalese maatstaven nette vergoeding van ongeveer één euro/uur (2012) ontvangt. Hij krijgt uiteraard ook zijn onkosten vergoed voor communicatie met Nederland en voor zijn inspectietochten naar dorpjes in afgelegen gebieden, met public bus (waar dat kan) en te voet (waar dat soms, bij gebrek aan wegen, moet).
   
Missionstatement Achtergrond & Naam Onze kracht Fin. Middelen & ANBI Bestuur & Organisatie Terug naar boven
 
Missionstatement Achtergrond & Naam Onze kracht Fin. Middelen & ANBI Bestuur & Organisatie