Stichting Padme-OM
  Straat: Nederhof 12   Telefoon: +31(0)73 5037032
  Postcode: 5258 CC   Website: www.padme-om.nl
  Plaats: Berlicum   Mailadres: info@padme-om.nl
  Land: Nederland   Statuut klik hier voor de statuten
      RSIN-nr: 8172.67.980
 
Het bestuur
             
voorzitter
lid
lid
coördinator in Nepal
 
 
J. (Jan) van Schaaik
L.W. (Loes) Kagenaar
A.R. (Ad) Los
Nima Chhiring Tamang
 
 
     

Het bestuur bestaat uit drie personen en bepaalt het beleid van de stichting. Het beslist op hoofdlijnen welke activiteiten er onder de vlag van de stichting Padme-Om worden ondernomen, en het laat zich daarbij mede adviseren door mensen “uit het veld” van de eigen uitvoeringsorganisatie. Het komt daartoe minimaal viermaal per jaar bijeen.

  De organisatie
 
De feitelijke werkzaamheden worden vooral verricht binnen de uitvoeringsorganisatie, die uit twee onderdelen bestaat, één deel in Nepal en één deel in Nederland.

in Nepal:
De centrale “spin in het web” is Nima Chhiring Tamang, die als mede-initiatiefnemer van meet af aan deel uitmaakt van Padme-Om.  Deze enthousiaste, energieke en slimme man (‘73) heeft zich in een kleine twintig jaar fantastisch ontwikkeld en heeft inmiddels ruimschoots bewezen over alle essentiële kwaliteiten te beschikken om deze belangrijke functie voor Padme-Om te vervullen.

Aanvankelijk was hij een arme ongeschoolde jongen, die alle klusjes moest aanpakken die hij kon krijgen (sjouwen, timmeren) om zijn hoofd (en dat van zijn vrouw, kinderen en kleine zusje) boven water te kunnen houden. Maar intelligent, leergierig, handig en schijnbaar onvermoeibaar als hij is, heeft hij zich via cursussen, zelfstudie en praktijk allerlei kennis en vaardigheden eigen gemaakt. Hij spreekt en schrijft behoorlijk Engels, is een gediplomeerd trekking-guide, heeft bijna tien jaar op jaarcontractbasis voor een Oostenrijkse ontwikkelingsorganisatie (EcoHimal) gewerkt en was daar de laatste jaren verantwoordelijk voor de technische realisatie van een school en dorpshuis met sanitaire voorzieningen.

Zijn taak voor Padme-Om omvat niet alleen vele uitvoerende werkzaamheden, maar ook de coördinatie en controle van alles waar in Nepal geld van Padme-Om aan besteed wordt. Onder meer de primaire selectie van kinderen die support nodig hebben, de aanschaf en distributie van de nodige leermiddelen, de controle van voortgang en resultaten. Inspectietochten houden naar de bergdorpen. Overleg met schoolhoofd en dorpsoudsten, verzorgen financiële administratie en overzichten etc.. Adviseren en rapporteren aan het bestuur in Nederland.

in Nederland:
Dit uitvoeringsonderdeel wordt vooralsnog bemand door de voorzitter, waar nodig en mogelijk bijgestaan door andere bestuursleden. Hij stuurt op afstand de coördinator in Nepal aan en doet verder alles wat nodig, nuttig en mogelijk is, om continuïteit van de stichting en uitbreiding van de hulp te realiseren. Te noemen zijn afhandeling van alle formele en administratieve zaken, voorbereiding bestuursvergaderingen, fondsenwerving, opstellen van de jaarlijkse nieuwsbrief met rapportage over projecten, financiële verantwoording en plannen voor het volgende jaar.

 
     
 

overleg met headmaster Dev Raj Shimkada (foto 2008)

 
Nima Chhiring (foto 2008)
 
   
Missionstatement Achtergrond & Naam Onze kracht Fin. Middelen & ANBI Bestuur & Organisatie Terug naar boven
 
Missionstatement Achtergrond & Naam Onze kracht Fin. Middelen & ANBI Bestuur & Organisatie