Lopende projecten
Individuele financiële studie-ondersteuning aan kinderen (kernactiviteit)
Voor kinderen, vooral ook meisjes, uit arme gezinnen (in 2011 ruim 40 kinderen) maken we het mogelijk om onderwijs te volgen. De basisondersteuning bestaat uit schoolgeld, leermiddelen en schooluniformen. Eventueel is ook aanvullende ondersteuning mogelijk, afhankelijk van de specifieke situatie. Aan de mensen zelf wordt geen geld verstrekt; We rekenen zelf rechtstreeks af met de scholen, leveranciers van leermiddelen, kleermakers enz.
Collectief onderwijs aan analfabete volwassenen
Klassen van vijftien tot twintig  volwassenen volgen dagelijks ’s-avonds een paar uur gratis onderwijs (lezen, schrijven, rekenen). Padme-Om organiseert deze adult-classes in nauwe samenwerking met het hoofd van de plaatselijke school, de leerkrachten en soms ook met de dorpsoudsten.
 
andere klas voor analfabete volwassenen
 
trotse op de nieuwe bibliotheek

Schoolprojecten
Padme-Om heeft bijgedragen aan de totstandkoming van een voorziening voor schoon drinkwater en aan de realisatie van een schoolbibliotheek in de school in Syabrubensi, waar veel van “onze” kinderen naar school gaan.

Noodhulp
In incidentele gevallen faciliteren we de hulpverlening aan mensen in acute nood, ook al past het niet echt in de educatiedoelstelling van de stichting. Maar hier is van toepassing dat nood de wet breekt. Twee voorbeelden:

    Medische hulp, plastische chirurgie en nazorg voor een meisje, van wie het oog er door een buffel bijna was uitgewipt. Wij organiseerden de hulp en begeleiding voor de behandeling. Stichting “Ziekenhuis Bernhoven Helpt” van personeel van het ziekenhuis in Veghel honoreerde onze aanvraag met een nagenoeg kostendekkende projectsubsidie.

    Dekens, warme kleren, voedsel en een bedrag aan Nepalese rupees voor de wel zéér arme weduwe met drie kleine kinderen van een man, die werd aangevallen door een zwerm bijen, in paniek in een wilde rivier sprong om aan die bijen te ontkomen, maar helaas verdronk. Onze oproep aan onze donateurs heeft een geoormerkt bedrag opgeleverd, waarmee we deze noodhulp konden betalen en haar ook nog gedurende een aantal jaren kunnen blijven ondersteunen.

 
Projecten op de rol (realisatie afhankelijk van diverse factoren)
   
Bewustwordingsprojecten
De lokale bevolking bewust maken van
    • de samenhang tussen milieuhygiëne en een natuur (plant, dier en mens)
    • de samenhang tussen persoonlijke hygiëne en ieders eigen gezondheid
    • de noodzaak van schoon drinkwater en sanitaire hygiëne
Bij deze projecten is onze eerste zorg het bemachtigen of doen vervaardigen van geschikte lespakketten. Vervolgens zoeken we combinatie met demonstratie-en uitvoeringsprojecten.
 
Demonstratieprojecten en uitvoeringsprojecten
De bouw van voorziening(en) op een school of als collectieve voorziening in een dorp, in samenwerking met regionale organisaties, zoals de ECO-club van jongeren. Realisatie van afvalverzamel- en scheidingsplaatsen, betrouwbaar stromend water, douche-/wasruimten en toiletten, in combinatie met instructie en training over hoe je daar met het oog op hygiëne en gezondheid in de dagelijkse praktijk mee moet omgaan.
 
 

Startondersteuning
Met kleine investeringen (gift of lening) mogelijk maken, dat gezinnen zelf met een nieuwe activiteit (kaarsen maken, geiten of bijen houden, groente kweken, gereedschap aanschaffen) extra inkomsten kunnen verwerven, waarmee ze hun kinderen zelf, zonder permanente ondersteuning, naar school kunnen laten gaan.