Donatie en sponsoring

Bijdragen in natura
Het werkt beslist stimulerend te weten dat er mensen zijn die iets voor Padme-Om zouden kunnen en willen doen. Mensen die zelf ideeën hebben, zelf initiatief en actie willen ondernemen, mee willen dénken of mee willen helpen bij praktische werkzaamheden voor de stichting. Als dit op u van toepassing is, laat het ons dan weten via een E-mail. Wij nemen dan contact met u op en praten dan verder.

Financiële bijdragen
Donaties in de vorm van financiële bijdragen zijn niet alleen zeer welkom maar ze zijn ook onmisbaar om door te kunnen gaan. Of u wilt doneren en zo ja, met welk bedrag, dat bepaalt u uiteraard zelf, maar voor uw gedachtenbepaling het volgende: Bij onze eigen budgettering gaan wij er van uit dat het ons gemiddeld € 125,- kost om één kind gedurende een heel jaar naar school te laten gaan.  Het feitelijke bedrag kan van kind tot kind verschillen, omdat dat afhankelijk is van factoren als opleiding, school en klas. Op speciaal verzoek van de donateur kan zijn/haar bijdrage worden gekoppeld aan een specifieke bestemming, bijvoorbeeld een bepaald kind of een incidenteel noodgeval.

 

Als u wilt doneren
U kunt uw donatie storten op bankrekening NL72INGB0005158639  t.n.v. Stichting Padme-Om. Wij hopen met uw bijdragen veel kinderen te kunnen ondersteunen en zo voor hen een belangrijk verschil te maken.

Indien uw donatie vanuit het buitenland plaats vindt gelieve dan ook het IBAN-nummer NL72INGB0005158639 en de BIC-code INGBNL2A te vermelden.

Download hier het formulier: Periodieke gift in geld van de belastingdienst.

WIJ heten alle donateurs "WELKOM" ——— ZIJ doen dat op z’n Nepalees met “NAMASTE"
(Namaste is de gangbare en prachtige Nepalese groet, die betekent: “Ik buig voor het goddelijke in je”)

en we aanvaarden elke bijdrage met “dank u wel”

“DHANYABHAD”  

 
"namaste"
 
"berichten aan de Goden op "het dak van de wereld"
 
"dhanyabhad"